අදත් පෙරහුරු මැතිවරණයක්

අදත් පෙරහුරු මැතිවරණයක්

අදත් පෙරහුරු මැතිවරණයක්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ මාර්ගෝපදේශ අනුව තවත් පෙරහුරු මැතිවරණයක් අද පැවැත්වේ.
මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළේ, මට්ටක්කුලිය හා දෙමටගොඩ ප්‍රදේශවල එම පෙරහුරු මැතිවරණය පැවැත්වෙන බවයි.
එහිදි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමේදී කළ යුතු ක්‍රියා පිළිවෙත් පිළිබඳව ඡන්ද දායකයින් මෙන්ම නිලධාරීන් ද දැනුවත් කරන බව මැතිවරණ කොමිසම පැවසී ය.

Previous Postපෝස්ටර් සහ කටවුට් ඉවත් කිරීමට කම්කරුවන්
Next Postතවමත් ගණනය නොකළ මැතිවරණ විදයම