කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින්ට අඩු පොලියක් යටතේ ණය

කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින්ට අඩු පොලියක් යටතේ ණය

කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින්ට අඩු පොලියක් යටතේ ණය දීමේ වැඩසටහනක්

ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන කාර්ය සාධන බලකාය පැවසුවේ, ඊට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව හෙට කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කෙරෙන බවයි.
ඒ අනුව, රුපියල් ලක්ෂ 2 ක උපරිමයකට යටත්ව 4% ක සහන පොලියක් යටතේ, මෙලෙස ණය ලබා ගැනීමට කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයිනට අවස්ථාව හිමිවනු ඇති.
ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන කාර්ය සාධන බලකාය පැවසුවේ, සණස, ග්‍රාමීය බැංකු, සමුපකාර බැංකු සහ සමෘද්ධි බැංකු හරහා මෙම ණය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන බවයි.
කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හමුවේ බිඳ වැටුණු කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර යළි නගාසිටුවීම මෙම වැඩපිළිවෙළේ අරමුණ බව, එම කාර්ය සාධන බලකාය සඳහන් කළේය.

Previous Postබස් ගාස්තු වැඩි කරන්නේ නෑ
Next Postඅත් යන්ත්‍ර සහ බතික් ආනයනය නවතී