ගැමා පිසාකාෆ්ට් ලංකා පුද්ගලික සමාගමින් ජනතාවට නොමිලේ බීජ

ගැමා පිසාකාෆ්ට් ලංකා පුද්ගලික සමාගමින් ජනතාවට නොමිලේ බීජ

නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශවල ජිවත්වන එක් ලක්ෂ විසිපන් දහසකට පමණ නොමිලේ එළවළු බීජ ලබා දීම හා වගා කිරීම ,රැක බලා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික උපදෙස්

ශ්‍රී ලංකාව තුල ගෙවතු වගාව ප්‍රචලිත කිරීම අරමුණු කරගෙන “අස්වැද්දුම “ නමින් ජනතාවට නොමිලේ බීජ ලබාදීමේ වැඩසටහනේ ආරම්භක පියවර ලෙස ගැමා පිසාකාෆ්ට් ලංකා පුද්ගලික සමාගමේ නිලධාරීන් විසින් සකස් කල එළවළු බීජ වලින් කොටසක් මා වෙත භාරදීම අද දින විජේරාම නිළ නිවසේදී සිදුවූ අතර වස විසෙන් තොර එළවළු ජනතාව පරිභෝජනයට ගැනීමට පෙළඹී ඇති නිසා මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගැමා පිසාකාෆ්ට් ලංකා පුද්ගලික සමාගම තීරණය කර ඇත.
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන ද මෙම වැඩපිළිවෙල සඳහා සහය ලබා දීමට සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටින අතර හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ආරම්භ කල වගා සංග්‍රාමය වැඩසටහනටද මෙමගින් දායකත්වය ලැබෙන අතර නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශවල ජිවත්වන එක් ලක්ෂ විසිපන් දහසකට පමණ නොමිලේ එළවළු බීජ ලබා දීම හා වගා කිරීම ,රැක බලා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා දෙයි.මෙම අවස්ථාවට ගැමා පිසාකාෆ්ට් ලංකා පුද්ගලික සමාගමේ මානව සම්පත් හා පරිපාලන අධ්‍යක්ෂක කෞෂාල් මෙන්ඩිස් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය .

Gamma PizzaKraft Lanka (Pvt) Ltd has launched a free vegetable seed distribution programme called, "Asvadnduma", with the objective of promoting home gardening. This programme hopes to encourage the Sri Lankan community to consume organic vegetables. I was ceremoniously presented with a portion of the vegetable seeds.
This program will provide over 125,000 people living in the urban and semi-urban areas with free vegetable seeds and technical advice on how to grow and care for their cultivation.
Discussions are underway to receive support from the United National Developmental Programme. Additionally, this programme is presently supported by the "Home Garden Challenge" initiated by the former MP Namal Rajapaksa
Mr. Kaushal Mendis, Director (Human Resources & Administration) of Gamma PizzaKraft Lanka (Pvt) Ltd, and other members were present at this event.

Official Facebook Page of Prime Minister Mahinda Rajapaksa

Previous Postසජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහ කුවේට් තානාපති අතර විශේෂ හමුවක් සහ සාකච්ඡාවක් අද
Next Postඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් ශ්‍රී ලංකා අගමැති හමු වේ.