තැපැල් ජන්දයට දින නියම කෙරේ

තැපැල් ජන්දයට දින නියම කෙරේ

තැපැල් ජන්දයට දින නියම කෙරේ

ජුලී මස 14.15,16,17,20 සහ 21 යන දිනයන් හිදී තැපැල් ජන්දය පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කොට තිබෙනවා.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින් විසින් අද පැවති රැස්වීමෙන් අනතුරුව තැපැල් ජන්දය පැවැත්වීමේ දිනයන් සම්බන්ධයෙන් අවසාන තීරණය ගෙන ඇත.

පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය අගෝස්තු මස 05 වෙනිදා පැවැත්වීමටයි දින නියමිතව ඇත්තේ.


Previous Postපෝස්ටර් නැතිව ඡන්දය කරන්න බැරිද?
Next Postජනපති මහබැංකු ප්‍රධානීන් හමු වේ