පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය-තැපැල් ඡන්ද

පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය-තැපැල් ඡන්ද

පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - තැපැල් ඡන්ද

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිපලය 

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ    27,682    72.70%
සමඟි ජන බලවේගය                 5,144    13.51%
ජාතික ජනබලවේගය                3,135      8.23%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය              1,507      3.96%

හෙළකුරු අනුග්‍රහයෙන්

Previous Postකඩා දැමු කුරුණෑගල රාජ සභා මණ්ඩපය යළි ගොඩ නැගීමට ජනාධිපතිවරයාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස්
Next Post5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අද යි