පියාගේ පුරප්පාඩු වූ නාමයෝජනාවට පුතා අත්සන් තබයි

පියාගේ පුරප්පාඩු වූ නාමයෝජනාවට පුතා අත්සන් තබයි

පියාගේ පුරප්පාඩු වූ නාමයෝජනාවට පුතා අත්සන් තබයි


ඉදිරි මහ මැතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණින් නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයට තරග හිටපු අමාත්‍ය ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතාගේ පුත් ජීවන් තොණ්ඩමන් කොටගල පිහිටි ශ්‍රී ලංකා කම්කරු කොංග්‍රස් මූලස්ථානයේදී නාමයෝජනාව පත්‍රයට අත්සන් තබා තිබෙනවා. 

ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ හිටපු නායක අභාවප්‍රප්ත ආරුනුගම් තොණ්ඩමන් මහතා නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් මෙවර මහ මැතිවරණයට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ යටතේ තරඟ වැදීමට තීරණය කර තිබුණා. 

ඔහුගේ අභාවයෙන් පසුව මෙසේ ඔහුගේ පුතු නාම යෝජනා සඳහා අත්සන් තබා තිබෙනවා. 

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නිලධාරීන් සහ නීතිඥ මඩුල්ල ඉදිරියේදී ඔහු නාමයෝජනා පත්‍රයට  අත්සන් තබා තිබෙනවා. 

Previous PostPresident instructs to carry out PCR tests at the airport
Next PostEnvironment minister warns tough action against environment polluters