පෝස්ටර් නැතිව ඡන්දය කරන්න බැරිද?

පෝස්ටර් නැතිව ඡන්දය කරන්න බැරිද?

පෝස්ටර්-නැතිව-ඡන්දය-කරන්න-බැරිද

පෝස්ටර් නැතිව ඡන්දය කරන්න බැරිද? 
17 බදාදා උදේ 6.50 ට බැලුම්ගල අන්තිම සටනින්

කොළඹ නාගරික මන්ත්‍රී මිලින්ද රාජපක්ශ මහතා සහ සමගි ජන බලවේගයේ තරුණ කමිටුවේ සාමාජික රසික ජයකොඩි මහතා කරන විශේෂ සංවාදය. Previous Postඅත් යන්ත්‍ර සහ බතික් ආනයනය නවතී
Next Postතැපැල් ජන්දයට දින නියම කෙරේ